loader image

Zet Projekt

Oferta

Na papierze

Na miejscu

Nadzór autorski

Kierowanie budową

Doradztwo techniczne

Przeglądy techniczne budynków - roczne i pięcioletnie

Usługi inspektora nadzoru inwestorskiego

Odbiór mieszkań i domów od dewelopera

Nadzór autorski

Kierowanie budową

Doradztwo techniczne

Przeglądy techniczne budynków - roczne i pięcioletnie

Usługi inspektora nadzoru inwestorskiego

Odbiór mieszkań i domów od dewelopera